Kräftskiva på Klubbholmen den
17 augusti!

Aktuellt

Tyvärr har en av våra medlemmar blivit av med bensin ur sin båt. Båten ligger vid en av våra bryggor i hamnen. Stölden skedde någon gång under v28 (8-12 juli).
 
Hojta till om någon annan blivit utsatt för liknande trista händelser i sommar.

Vi kommer att göra en förändring när det gäller vilka medlemmar som omfattas av vaktplikt.

För närvarande är det endast hamnplatsinnehavare som går vakt. 

Från kommande vinter kommer vi att införa vaktplikt även för medlemmar som endast har vinterplats.

Eftersom vaktbokning och listor är klara för denna sommar och höst så kommer förändringen att träda i kraft i samband med bokning av vakt våren 2020.

Nu är vinterplatsfakturorna skickade.

Du hittar din faktura i din mailbox eller i BAS. Har du inte anmält att du vill ha faktura via mail så kommer den inom kort att landa i din brevlåda.

Notera att avgiften för lyft har höjts från 1400 kr till 1875 kr. Avgiften inkluderar både lyft upp och ner.

Kontakta kassören om du har frågor.

Vår mastkran behöver lite kärlek.

Under perioden 3 till 20 juni kommer vi att utföra reparationsarbeten på vår mastkran och under den tiden kommer den därför att vara avstängd.
 
Du som inte har mastat ännu – gör det senast 2 juni eller vänta till efter midsommar.

Kalender