Aktuellt

Nytt lösenord

Det nya lösenordet hittar du i senaste KVBK-Nytt.
För att följa det av SRMH fattade beslutet avseende vårt ansvar att minimera spridningen av tenn inom vårt verksamhetsområde, dvs hamn och varvsområde, kommer vi från 2025 skärpa våra regler.

Under hösten 2023 har vi fokuserat på att ”jaga” tenn i bottenfärg på båtarna som ligger på varvet under vintern. Nu är det dags att ta nästa steg, att säkra att vi inte har båtar vare sig på land eller i vattnet som har bottenfärg med tenn.

Hur gör vi då?
  • För att erbjudas bryggplats för sommaren 2025 kommer det för båtar byggda 1994 eller tidigare att krävas intyg att båtens bottenfärg inte innehåller tenn (TBT-intyg).
  • Rent praktiskt kommer du som har en båt byggd 1994 eller tidigare att behöva bifoga ett TBT-intyg till din sommarplatsansökan för 2025.
  • De båtar som blev mätta under vintern 2023/24 inom ramen för den av klubben arrangerade mätningen behöver inte bifoga något mätprotokoll, det finns i klubbens register.

Nu finns vaktlistor för 2024 publicerade. Du hittar dom i Dokumentarkivet.

I samband med vinterplatsförfrågan har det har kommit frågor om krav på intyg att båt är fri från tenn. Vi vill då komma med följande förtydligande.

Ni som i höstas XRF-mätte er båt i klubbens regi med resultatet ”fri från tenn” behöver inte komplettera er vinterplatsansökan med ett intyg. Klubben har redan koll på att er båt är OK.
Den aktuella listan hos Kemikalieinspektionen på Godkända bottenfärger för ostkusten.

Kalender