Aktuellt

UPPDATERAD lista finns att ladda ner på sidan för dokument.
I år kommer vi att göra en förändring av upptagningen. Vi tar upp båtar på tre dagar istället för som tidigare på fyra dagar. Det blir därför längre dagar med tidigare start.

Första upptagningen blir en dag (28 september) och andra upptagningen blir två dagar (12-13 oktober).
Tyvärr har en av våra medlemmar blivit av med bensin ur sin båt. Båten ligger vid en av våra bryggor i hamnen. Stölden skedde någon gång under v28 (8-12 juli).
 
Hojta till om någon annan blivit utsatt för liknande trista händelser i sommar.

Vi kommer att göra en förändring när det gäller vilka medlemmar som omfattas av vaktplikt.

För närvarande är det endast hamnplatsinnehavare som går vakt. 

Från kommande vinter kommer vi att införa vaktplikt även för medlemmar som endast har vinterplats.

Eftersom vaktbokning och listor är klara för denna sommar och höst så kommer förändringen att träda i kraft i samband med bokning av vakt våren 2020.

Kalender