Aktuellt

Som tidigare nämnts så överklagade vi den av kommunen beslutade planen för att inventera och sanera tennbottenfärger. Tyvärr gick inte Länsstyrelsen på vår linje utan de gick på kommunens linje och fastställde kommunens beslut. Därför ger jag här lite kort info om vad som händer.
 
I stora drag handlar det om följande:
 
  • Göra en förnyad inventering av klubbens båtar. Denna gång med fokus på tillverkningsår. Vår plan baseras på att det är båtar tillverkade före 1995 som kan ha tennbottenfärg på skrovet.
  • Organisera mätning (XRF-mätning) av berörda båtar som har vinterplats hos klubben. Preliminärt kommer mätning att ske den 28 oktober. Kostnaden är ca 800 kr per båt och betalas av respektive båtägare.
  • Sanering av berörda båtar kan göras inom klubbens område under förutsättning att tillämpliga regler följs. Exempel på krav är: marken under båten skall täckas, blästring är inte tillåten.
  • Båtar byggda före 1995 och som inte har vinterplats hos klubben berörs också av kommunens beslut.
 
Sammanfattningsvis kommer klubben från och med upptagningen i oktober 2024 villkora tilldelning av sommarplats vid brygga respektive vinterplats på varvsplan med att en båt är fri från TBT. En båt byggd före 1995 kommer att anses fri från TBT om ägaren till båten kan uppvisa mätcertifikat som visar att båten är fri från TBT, alternativt annan dokumentation som styrker att all bottenfärg avlägsnats från båten efter 1995. En båt byggd 1995 eller senare anses alltid fri från TBT.
 
Mer information om inventering med mera kommer löpande.

Som  ni kanske kommer ihåg så har klubben blivit ålagd av kommunen att mäta om båtar i klubben har bottenfärger med TBT (tennorganiska föreningar) och om det påträffas kräva att båtägaren sanerar båten.

Styrelsen överklagade till Länsstyrelsen, som tyvärr har avslagit vårt överklagande. Nu återstår därför att genomföra planen.

Nästa steg är då att under hösten organisera mätning av båtar byggda 1995 eller tidigare.

Så du som har en båt som är byggd 1995 eller tidigare och inte kan visa upp ett intyg på att båten är sanerad kan förvänta dig att din båt skall mätas för att se om den har TBT i bottenfärgen. Klubben kommer att organisera mätningen, men du som båtägare kommer att få stå kostnaden.

Klubben kommer från hösten 2024 inte acceptera båtar byggda 1995 eller tidigare som inte kan uppvisa intyg på att de är fria från TBT. Kravet kommer att gälla både för plats i vattnet och på land.

Mer detaljer kommer...

Listorna laddas ner på sidan Dokument.
Stängningen av Pålsundbron varade en kortare period än annonserat.
Pålsundsbron är stängd mellan den 13 och 26 mars.
Under tiden måste vi ta vägen över Bogesundslandet.

Kalender