Antagning av nya medlemmar

Så här går det till när vi antar nya medlemmar i Karlsuddvikens Båtklubb:
 

KVBK använder systemet BAS som drivs av Svenska Båtunionen. I
BAS registrerar du din ansökan.

 
 • Klicka på länken så öppnas ett nytt fönster "Inloggning för Köanmälan".
 • Då kommer du till ett fönster som ser ut som bilden nedanför.
  Klicka på bilden om du vill förstora den.
 • Om du inte har något konto i BAS så klickar du på "registrera".
 • Du skapar ett konto, loggar in och registrerar din anmälan.
 • Lägg användarnamn och lösenord på minnet. Via kontot i BAS kommer du som medlem bland annat att boka vaktnätter, arbetsdagar och kontrollera fakturor.
 • Du betalar in ansökningsavgiften (750 kr) på bankgiro 5370-6776. Viktigt att du anger ditt namn på betalningen. Notera att vi inte skickar ut någon faktura för ansökningsavgiften utan du måste själv göra en betalning direkt till angivet konto.
 • Datumet då betalningen registreras hos klubben räknas som ködatum i det fall ansökan gäller brygg- och/eller vinterplats.
 • Du kallas till ett informationsmöte när ansökningsavgiften är betald. Tiden mellan din betalning och informationsmötet kan vara upp till ett par månader beroende på tid på året.
 • Du antas som medlem vid det styrelsemöte som kommer närmast efter informationsmötet.
 • Din ansökan och ditt BAS-konto raderas
  • efter två månader om du inte betalat din ansökningsavgift.
  • efter tolv månader om du betalat din ansökningsavgift men inte närvarat vid ett obligatorisk informationsmöte för nya medlemmar.

Kötiden är upp till två år beroende på båtstorlek.
Vinterplats tilldelas endast medlemmar som har bryggplats.


Maximala båtstorlekar
Notera att maxvikten för bryggplats är 8 ton men för vinterplats är den 6 ton.
Maxmåtten 4 x 12 m gäller för både brygg- och vinterplats.


Avgifter

För avgifter markerade med * betalar du moms. Angivet pris är inklusive 25% moms.
Medlemsavgift 650 kr
Ansökningsavgift 750 kr
Bryggplatsavgift * 800 kr / bryggmeter

Normalt båten bredd plus ytterligare upp till 50 cm för fendrar.
Vinterplatsavgift * 100 kr / kvadratmeter

Ytan = båtens längd inkl peke och badbrygga x (bredd + 0,5 meter).
Lyftavgift * 2000 kr totalt för båda lyften, upp och ner.
Arbetspliktsdeposition  400 kr
Utebliven vakt Första gången 2000 kr, andra gången 4000 kr och tredje gången uteslutning.
Nyckeldeposition 300 kr per nyckel
Vimpel * 120 kr