Medlemsinfo

De sidor som ligger under detta menyval är skyddade med lösenord.

  • Funktionärer - Namn, bild och kontaktuppgift för styrelsens medlemmar. Namn på övriga funktionärer.
  • Info A-Ö - En lista med info om det mesta som rör klubben (FAQ).
  • Klubbholmen
  • Dokument - Klubbens dokumentarkiv. Där hittar du aktuella medlemlistor, sjösättningscheman, KVBK-Nytt och diverse andra dokument.
  • Hedersmedlemmar - Namnen på klubbens hedersmedlemmar, samt info om de förmåner som följer med hedersmedlemskapet.