Om KVBK

 • Karlsuddsvikens Båtklubb (KVBK) bildades 1988.
 • Klubben har ca 250 medlemmar.
 • Klubben är belägen i Vaxholm vid Karlsuddsviken på Bogesundslandet.
 • Hamnen - Vi har en hamn med tre bryggor med totalt 170 platser. 35 platser har bojar, resten har y-bommar. Bredderna varierar mellan 2,5 och 4 meter. Maxvikten är 8 ton.
  För dig med segelbåt finns en mastkran.
  Dricksvatten och el finns på bryggorna.
 • Varvsplanen - På vinter tar vi upp ett 60-tal båtar på varvsplanen. Maxvikt för upptagning är 6 ton.
  På sommaren fungerar varvsplanen som parkering.
 • Klubbholmen - Klubben arrenderar en holme vid Svartsö. Där finns bryggor, bojar, matplatser, gungor för de minsta och naturligtvis en eka med åror. Varje år arrangeras midsommarfirande och lite senare i augusti äts det kräftor.
 • Vakt - De medlemmar som har brygg- eller vinterplats går vakt.
 • Arbetsplikt - Medlemmar som har bryggplats har arbetsplikt. Arbetsplikten innebär tre timmars arbete under någon av de organiserade arbetsdagarna. Alternativt betalar man en avgift för att fullgöra sin arbetsplikt.
 • - Vi har separata köer till brygg- respektive vinterplats. För en bryggplats är kötiden upp till två år beroende på båtstorlek. Kötiden till vinterplats är längre. Vinterplats tilldels endast medlem som har bryggplats.

Kontakt
Allmänna frågor: info@kvbk.org
Ordförande: ordforande@kvbk.org

Bankgiro
284-8448 (OCR)
5370-6776

Swish
123 618 98 80

Organisationsnummer
802015-2347