Aktuellt

2020

Listan för upptagningen är nu publicerad.

Ladda ner den här...
Hej båtvänner!
 
Tyvärr ser det inte bättre ut än att vi även tvingas ställa in årets kräftskiva på Klubbholmen.
 
Covid-19-situationen och tillhörande rekommendationer har i viss mån förändrats. Det har ju till exempel blivit tillåtet att resa. Men vad gäller sammankomster och att sitta tätt vid matbord har inget ändrats.
 
Så därför: ingen organiserad kräftskiva.
 
Dock är det naturligtvis helt i sin ordning att komma till Klubbholmen den 15 augusti och avnjuta medhavda kräftor med allehanda tillbehör. Midsommarfirandet sköttes enligt min mening perfekt, så varför skulle inte kräftsörplande kunna hanteras lika ansvarsfullt.
 
Med ansvarsfullt menas: (jag repeterar igen) att 1) inte komma dit om man är sjuk och 2) att hålla avstånd.
 
Sörpla säkert!
 
Hälsningar
Styrelsen
Vi har indikationer på att det förekommer båtuthyrning med vår hamn som bas.
 
Indikationerna är aktuella och otvetydiga: a) personer som städar båt och glatt berättar att de hyrt båten och b) bil som står utanför bomen och föraren berättar att han skall hyra båt och väntar på båtägaren.
 
Jag vill därför påminna om att det är absolut förbjudet att hyra ut båtar från hamnen. Med det menas att det inte är tillåtet att lämna ut eller ta emot din båt från icke medlemmar inom klubbens område. Något som inte kan misstolkas av den som läser våra ordningsregler.
 
Bakgrunden är enkel, du får inte låna ut nyckeln och vi vill inte ha främmande människor inom klubbens låsta områden, läs bryggor.
 
Vi kan naturligtvis inte hindra någon från att hyra ut sin båt, men då får det skötas utanför klubbens område.

Nu är de nya bojarna på Klubbholmen utlagda.

Bottenförtöjningarna är dimensionerad för båtar upp till 12 ton. Man kan med andra ord utan problem ligga två båtar per boj.

Om ni undrar vad som händer på gångvägen bort till 200-bryggan så kan vi berätta att det skall installeras belysning. Grävning och förläggning av kabelrör pågår. Belysningsstolparna kommer upp efter semestern.

Belysningsstolparna kommer att var av typen "1-meters-stople-med-indirekt-belysning", dvs inget som stör grannarna på Karlsudd.
Hej båtvänner!
 
I det senaste numret av KVBK-Nytt filosoferade jag runt hur det blir med midsommarfirande på Klubbholmen i år. Bitvis kanske mer raljant än filosofiskt. Jag spådde i alla fall att vi skulle samlas, men att tältet skulle ligga nerpackat.
 
Till saken…
 
Klubben kommer inte att organisera något midsommarfirande på Klubbholmen i år. Anledningen är naturligtvis att vi inte kan göra det inom ramen för gällande myndighetsrekommendationer.
 
Men självklart är ni som vill välkomna att fira midsommar på Klubbholmen under förutsättning att det sker ansvarsfullt. Med ansvarsfullt menas: (jag repeterar) att 1) inte komma dit om man är sjuk och 2) att hålla avstånd.

 
Fira säkert!
 
Vänliga hälsningar
 
Gunnar Broodh
Ordförande KVBK
Vi planerar en sjösättning onsdag 27 maj, med start kl 13, för de båtar som ligger kvar på land.
Det närmar sig sjösättning och det ser ut som vi kan köra som planerat kommande helg. Dock med de begränsningar som den sociala distanseringen innebär. Därav de regler som kommer att delas ut när respektive grupp börjar sitt pass.
 
Notera att vi börjar kl 7 på lördag, dvs samling 06.30. Söndag blir det sovmorgon. Vi samlas 08.30 och börjar lyfta kl 9.
 
Totalt skall 43 båtar sjösättas. 29 på lördag och 14 på söndag. Vad vi vet idag så kommer sju båtar att stå kvar på land och sjösättas vid ett senare tillfälle.
Hej och Glad Påsk,
 
Här lite uppdateringar om var vi står i planeringen av sjösättningen med hänsyn tagen till den rådande smittspridningen.
 
Vår plan är fortsatt att sjösätta helgen 25-26 april, dvs om två veckor, dock väl medvetna om att det snabbt kan ändras.
 
Rekommendationerna som gällde vid tidpunkten för mitt förra mail gäller fortfarande med tillägget som Folkhälsomyndigheten publicerade 1 april (Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar).
 
Allmänt
 
 • Reservdagarna 30-31 maj ligger kvar.
 • Arbetsdagar kan komma att planeras om beroende på hur läget förändras. Berörda kommer i så fall att kontaktas.
 • Sjösättningslistorna har uppdaterats och båtar kan därför ha flyttats från lördag till söndag eller vise versa. Se bifogad fil. Bakgrunden är att vi redan nu vet att båtar pga Corona inte kommer att sjösättas, och att några båtar redan sjösatts.
 • Meddela oss snarast om du är i en riskgrupp och därför befarar att du inte kan sjösätta 25-26 april.
 • Sjösättning av båtar som inte sjösätts 25-26 april kommer att planeras när vi vet hur många båtar som berörs.
 
Innan sjösättningen
 
 • Täck snarast av din båt. Då har vi möjlighet att flytta båtar vars ägare blivit sjuka dagarna innan sjösättningen och därför inte kan deltaga.
 • Undvik social kontakt – Håll dig nära din egen båt. Stugorna kommer att vara stängda, dvs fika vid båten eller i en skogsbacke. Undvik att ”trängas” på soffan framför vaktstugan. Självklart får du som går vakt använda vaktstugan.
 • Använd handskar.
 • Toaletten – Håll rent och snyggt. Tvätta  händer. Använd handsprit. Använd skogen om det passar.
 • Vårrustning - Börja med att göra klart det som MÅSTE vara klart innan sjösättning, dvs botten/vattenlinje målad och propeller på plats. Blir du sjuk så kan båten sjösättas om prio 1-åtgärderna fixade.
 • Stanna hemma om du är sjuk och två dagar efter sista symtom. Försök om möjligt ta hjälp av friska vänner för att göra det som krävs för att kunna göra din båt sjösättningsklar.
 • Meddela oss redan nu om du bedömer att det finns risk för att du inte kommer att kunna vårrusta och sjösätta din båt som tänkt. Karantän? Sjukdom? Sitter strandsatt utomlands?
 
Sjösättningshelgen
 
 • Vi start av varje arbetspass kommer en genomgång med arbetslaget att göras där även skriftlig information kommer att delas ut.
 • Den skriftliga informationen kommer bland annat att innehålla följande delar:
 • Håll avstånd, använd handskar.
 • När båten skall lyftas ur vaggan pekar funktionären ut vilka som skall hjälpa till. Övriga står i bakgrunden och väntar på instruktioner.
 • Tomma vaggor kommer att lyftas undan endast om det kan göras med bibehållet avstånd mellan deltagarna.
 • Vid kajen tänker vi på samma sätt som när vid lyftet ur vaggan. Funktionär och kranförare hanterar båten. Båtägare avvaktar instruktioner.
 • Klubbstugan hålls låst. Ingen servering.
 
Återigen önskar jag och resten av styrelsen er alla en Glad Påsk och hoppas samtidigt att vi kan genomföra sjösättningen på ett tryggt sätt.
 
Ta hand om er!

Du hittar uppdaterade vakt- och hamnplatslistor på sidan Dokument.

Listan med godkända nattvaktare - personer du kan anlita om du inte själv kan gå din vakt - är också uppdaterad.

Hej båtvänner!
 
Precis som många andra organisationer och företag måste vi i KVBK förhålla oss till den rådande situationen när det gäller Coronaviruset. Vi håller oss uppdaterade genom att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör vad vi kan för att skydda varandra från virussmitta. Vi vill här informera om vilka åtgärder vi vidtar och hur vi tillsammans i praktiken på bästa sätt följer gällande rekommendationerna. Vår ambition är, och vi planerar för, att kunna sjösätta enligt plan. Men återigen, vi följer utvecklingen och ser hur virusspridningen utvecklas. 
 
I vår planering ingår att sjösätta med nuvarande myndighetsrekommendationer, men även att situationen förvärras och att vi tvingas senarelägga sjösättningen. För att säkra det senare scenariot har vi redan nu bokat kranbilen 30-31/5 som reservdagar. Att det efter sjösättningen 25-26 april pga sjukdom står tio båtar kvar på land ingår också i vår planering.
 
Några praktiska råd hur vi skall agera när vi är i hamnen för att vårrusta våra båtar.
 • Undvik social kontakt – Håll dig nära din egen båt. Stugorna kommer att vara stängda i möjligaste mån, dvs fika vid båten eller i en skogsbacke. Undvik att ”trängas” på soffan framför vaktstugan. Självklart får du som går vakt använda vaktstugan.
 • Använd handskar.
 • Toaletten – Håll rent och snyggt. Tvätta  händer. Använd handsprit. Använd skogen om det passar.
 • Vårrustning - Börja med att göra klart det som MÅSTE vara klart innan sjösättning, dvs botten/vattenlinje målad och propeller på plats. Blir du sjuk så kan båten sjösättas om prio 1 åtgärderna fixade.
 • Stanna hemma om du är sjuk och två dagar efter sista symtom. Försök om möjligt ta hjälp av friska vänner för att göra det som krävs för att kunna göra din båt sjösättningsklar.
 • Meddela mig redan nu om du bedömer att det finns risk för att du inte kommer att kunna vårrusta och sjösätta din båt som tänkt. Karantän? Sjukdom? Sitter strandsatt utomlands?
 
Vi återkommer med förnyad information beroende på hur situationen utvecklas.
Tidningen är på väg mot er brevlåda, men om du inte kan vänta så finns den att ladda ner på sidan Dokument.
I år har vi som ni kanske kommer ihåg utökat skaran medlemmar som går vakt med de som endast har vinterplats.

Vaktbokning hålls öppen för dig som har sommarplats perioden 7/3 till 22/3.

Perioden 22/2 – 1/3 håller vi öppet för er som endast har vinterplats.

Fakturor

Fakturan för medlemsavgift och sommarplats är nu skickade till dig som får den via e-post. Du som vill ha den pappersvägen för vänta några dagar.

På fakturan finns information om hur många vaktnätter du skall gå, samt när vaktbokningen är öppen.

Mindre är tre månader till sjösättning publicerar vi nu en preliminär tidtabell för sjösättningen 25-26 april. Du hittar den under Dokument.

Årmötesprotokollet finns att ladda ner från Dokument.

I vanlig ordning skedde inget dramatiskt. Vi får i alla fall välkomna en ny kassör -  Håkan Björkegren. Samtidigt får vi tacka Hasse Skutberg som lämnar kassörsposten.

Kalender