Aktuellt

2020 > 03

Du hittar uppdaterade vakt- och hamnplatslistor på sidan Dokument.

Listan med godkända nattvaktare - personer du kan anlita om du inte själv kan gå din vakt - är också uppdaterad.

Hej båtvänner!
 
Precis som många andra organisationer och företag måste vi i KVBK förhålla oss till den rådande situationen när det gäller Coronaviruset. Vi håller oss uppdaterade genom att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör vad vi kan för att skydda varandra från virussmitta. Vi vill här informera om vilka åtgärder vi vidtar och hur vi tillsammans i praktiken på bästa sätt följer gällande rekommendationerna. Vår ambition är, och vi planerar för, att kunna sjösätta enligt plan. Men återigen, vi följer utvecklingen och ser hur virusspridningen utvecklas. 
 
I vår planering ingår att sjösätta med nuvarande myndighetsrekommendationer, men även att situationen förvärras och att vi tvingas senarelägga sjösättningen. För att säkra det senare scenariot har vi redan nu bokat kranbilen 30-31/5 som reservdagar. Att det efter sjösättningen 25-26 april pga sjukdom står tio båtar kvar på land ingår också i vår planering.
 
Några praktiska råd hur vi skall agera när vi är i hamnen för att vårrusta våra båtar.
  • Undvik social kontakt – Håll dig nära din egen båt. Stugorna kommer att vara stängda i möjligaste mån, dvs fika vid båten eller i en skogsbacke. Undvik att ”trängas” på soffan framför vaktstugan. Självklart får du som går vakt använda vaktstugan.
  • Använd handskar.
  • Toaletten – Håll rent och snyggt. Tvätta  händer. Använd handsprit. Använd skogen om det passar.
  • Vårrustning - Börja med att göra klart det som MÅSTE vara klart innan sjösättning, dvs botten/vattenlinje målad och propeller på plats. Blir du sjuk så kan båten sjösättas om prio 1 åtgärderna fixade.
  • Stanna hemma om du är sjuk och två dagar efter sista symtom. Försök om möjligt ta hjälp av friska vänner för att göra det som krävs för att kunna göra din båt sjösättningsklar.
  • Meddela mig redan nu om du bedömer att det finns risk för att du inte kommer att kunna vårrusta och sjösätta din båt som tänkt. Karantän? Sjukdom? Sitter strandsatt utomlands?
 
Vi återkommer med förnyad information beroende på hur situationen utvecklas.

Kalender