Aktuellt

2020 > 06

Nu är de nya bojarna på Klubbholmen utlagda.

Bottenförtöjningarna är dimensionerad för båtar upp till 12 ton. Man kan med andra ord utan problem ligga två båtar per boj.

Om ni undrar vad som händer på gångvägen bort till 200-bryggan så kan vi berätta att det skall installeras belysning. Grävning och förläggning av kabelrör pågår. Belysningsstolparna kommer upp efter semestern.

Belysningsstolparna kommer att var av typen "1-meters-stople-med-indirekt-belysning", dvs inget som stör grannarna på Karlsudd.
Hej båtvänner!
 
I det senaste numret av KVBK-Nytt filosoferade jag runt hur det blir med midsommarfirande på Klubbholmen i år. Bitvis kanske mer raljant än filosofiskt. Jag spådde i alla fall att vi skulle samlas, men att tältet skulle ligga nerpackat.
 
Till saken…
 
Klubben kommer inte att organisera något midsommarfirande på Klubbholmen i år. Anledningen är naturligtvis att vi inte kan göra det inom ramen för gällande myndighetsrekommendationer.
 
Men självklart är ni som vill välkomna att fira midsommar på Klubbholmen under förutsättning att det sker ansvarsfullt. Med ansvarsfullt menas: (jag repeterar) att 1) inte komma dit om man är sjuk och 2) att hålla avstånd.

 
Fira säkert!
 
Vänliga hälsningar
 
Gunnar Broodh
Ordförande KVBK

Kalender