Aktuellt

2021 > 04

Nu finns uppdaterade listor med bryggplatser, samt för vaktgång i namn- respektive datumordning. Se Dokument.
Som rubriken säger, så har vi samma situation i år som förra året. Corona-filten ligger över oss…
 
Så därför mina vänner så gäller samma rutiner och förhållningssätt som under förra våren.
 
Allmänt
 • För att minska trängseln under sjösättningen är det tre istället för som normalt två arbetslag.
 • Meddela oss snarast om du befarar att du inte kan sjösätta 24-25 april.
 • Arbetsdagar kan komma att planeras om.
 
Innan sjösättningen
 • Täck snarast av din båt. Då har vi möjlighet att flytta båtar vars ägare blivit sjuka dagarna innan sjösättningen och därför inte kan deltaga.
 • Avstånd – Håll dig nära din egen båt. Stugorna kommer att vara stängda, dvs fika vid båten eller i en skogsbacke. Undvik att ”trängas” på soffan framför vaktstugan. Självklart får du som går vakt använda vaktstugan.
 • Använd handskar.
 • Toaletten – Håll rent och snyggt. Tvätta  händer. Använd handsprit. Använd skogen om det passar.
 • Vårrustning - Börja med att göra klart det som MÅSTE vara klart innan sjösättning, dvs botten/vattenlinje målad och propeller på plats. Blir du sjuk så kan båten sjösättas om prio 1-åtgärderna fixade.
 • Stanna hemma om du är sjuk och två dagar efter sista symtom. Försök om möjligt ta hjälp av friska vänner för att göra det som krävs för att kunna göra din båt sjösättningsklar.
 • Meddela oss redan nu om du bedömer att det finns risk för att du inte kommer att kunna vårrusta och sjösätta din båt som tänkt.
 
Sjösättningshelgen
 • Håll avstånd, använd handskar.
 • När båten skall lyftas ur vaggan pekar funktionären ut vilka som skall hjälpa till. Övriga står i bakgrunden och väntar på instruktioner.
 • Tomma vaggor kommer att lyftas undan endast om det kan göras med bibehållet avstånd mellan deltagarna.
 • Vid kajen tänker vi på samma sätt som när vid lyftet ur vaggan. Funktionär och kranförare hanterar båten. Båtägare avvaktar instruktioner.
 • Klubbstugan hålls låst. Ingen servering.
 
Ta hand om er!

Vaktlistor

Nu finns aktuella vaktlistor att ladda ner från sidan  Dokument

Kalender