Aktuellt

2021 > 10

Nu är kalendern för 2022 uppdaterad.

Klubben är ålagda av kommunen att kartlägga vilken typ av bottenfärg det är på båtarna i vår hamn.

Inventeringen är en del i Miljösamverkan Stockholms läns övergripande
plan för hur arbetet med att minska användningen av giftiga båtbottenfärger
ska gå vidare.

Det som ni som båtägare skall göra är att tala om för oss vad som finns
på er båtbotten. Rent praktiskt gör ni det genom att fylla i sektionen Bottenfärg på sommarplatsanmälan.

De alternativ som ges är följande:

 • Aldrig målad.
  • Båtbotten är och har alltid varit omålad.
 • Sanerad i egen regi, tidigare målad.
  • Ni har själva avlägsnat all bottenfärg och har inte målat på någon ny.
 • Sanerad på varv, tidigare målad.
  • Ni har anlitat proffs för att avlägsna bottenfärg och har inte målat på någon ny.
 • Målad enbart Östersjöfärg/skrovskyddande färg.
  • Sedan båten var ny har den endast varit målad med bottenfärg godkänd för ostkusten.
 • Målad Östersjöfärg/tidigare oklart/Västkustfärg.
  • Nu målad med Östersjöfärg men oklart vad båten tidigare varit målad med. Alternativt att båten är målad med västkustfärg.
 • Tidigare målad med TBT (tributyltenn).


För att få plats i hamnen nästa år så MÅSTE ni på sommarplatsanmälan –
som ni fått tillsammans med KVBK-Nytt nr 3 - ange vilken typ av bottenfärg er båt har.
 

Kalender