Aktuellt

2022

Årsmöte 2023

I senaste KVBK-Nytt står fel datum för årsmötet.

Rätt datum är den 9 februari, kl 19.
Vi söker dig som vill engagera sig i klubbens arbete.

Om du vill engagera dig så kontakta Kjell Isaksson. Kjell är ordförande i valberedningen, dvs den grupp som vid årsmötet föreslår vilka som skall bemanna de olika fuktionärsposterna.

Du når Kjell på mobil 0705 55 21 72 eller mejl kjell.isaksson@telia.com.
En uppdaterad version av schemat (Upptagning 2022v2) för årets upptagning.
Nu finns listorna för upptagningen publicerade i dokumentarkivet.
Efter ett par pandemiår så är det dags för kräftor på klubbholmen igen.
Datumet är lördag 20 augusti.

Väl mött!
Nu fungerar telefonen i vaktstugan igen.
Välkomna till Klubbholmen för att fira midsommar.

Ta med mat, dryck och ett gott humör. Vädret ser ju ut att bli perfekt.

Klubbmästaren har tänkt sig följande program:

Ca 09:30 - Champagne-frukost
13-tiden - Lunch
14-tiden - Tipsrunda, midsommarstång och sån't som hör till.
19-tiden - Middag

Som ni ser så är tiderna preliminära. Men det spelar ju ingen större roll för er som är på plats. Ön är ju inte så stor att ni riskerar att missa något :)

Sist men inte minst:
Parkera bilarna tätt tätt så alla får plats.

Vid den senaste arbetsdagen fick kajen en ny grå pressening, eller "kjol" som det heter på fackspråk.

Som ni säkert vet och även ser så pågår ett arbete med att identifiera båtar som har TBT på skrovet. Bakgrunden är miljömyndighetens krav på klubben att etablera och genomföra en plan för avlägsna eventuellt TBT från båtskroven.

Planen, som visas nedan, är fastställd och godkänd av SRMH (Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor). Nu skall den genomföras.

Bakgrund
Försäljning av bottenfärg med tennorganiska föreningar (TBT) har varit förbjuden sedan 1989 och sedan 1995 får TBT inte målas på båtbottnar.
Klubben som är verksamhetsutövare har ett ansvar att tillse att det inte sprids TBT från båtar inom klubbens område.
För att ta vårt ansvar som verksamhetsutövare kommer klubben villkora tilldelning av sommarplats vid brygga respektive vinterplats på varvsplan med att en båt är fri från TBT. En båt byggd före 1995 kommer att anses fri från TBT om ägaren till båten kan uppvisa mätcertifikat som visar att båten är fri från TBT, alternativt annan dokumentation som styrker att all bottenfärg avlägsnats från båten efter 1995. En båt byggd efter 1995 anses alltid fri från TBT.
Vår ansats baseras på antagandet att TBT kan förekomma på båtar byggda före 1995.
Klubben upprättar följande övergripande åtgärdsplan för att säkerställa att det inom klubbens område i Karlsudd vid upptagningen hösten 2024 inte finns båtar som har rester av tennorganiska föreningar (TBT) på skrovet.

Plan
2021
- Inventering av båtbottenfärger
2022
- Information till båtägare om åtgärdsplanen.
- Identifiering av båtar som kan ha TBT på skrovet, dvs båtar tillverkade före 1995.
2023
- Klubben organiserar XRF-mätning.
- Båtägare sanerar berörda båtar.
2024
- Båtägare sanerar berörda båtar.
- Upptagning 2024 har vi bara TBT-fria båtar i vattnet och på land.

Nytt lösenord

Lösenordet är bytt. Det nya hittar du i tidningen på sid 2.
Ni kanske undrar var KVBK-Nytt tagit vägen?

Den är på väg...

För er som inte var med på årsmötet så kan jag berätta att styrelsen fick i uppdrag att se över kostnaderna för tidningen och annan tryckt info som skickas ut till medlemmarna.

Som ett led i det arbetet att pressa kostnaden så har vi engagerat ett nytt tryckeri. Och som alltid så tar det alltid en stund att trimma in rutinerna.

Med tidningen kommer även vinterplatsansökan som i år har en ny ruta där ni skall fylla i er båts tillverkningsår.
Nu kan du ladda ner färska hamnplats- och vaktlistor.

Datumen för att teckna vakt har varit felaktiga här på hemsidan. Nu har dessa datum uppdaterats. Bokningen är öppen mellan 5 och 20 mars.

Preliminära listor finns nu att ladda ner här på hemsida. De är även uppsatta i hamnen.
Årsmöteshandlingar finns nu publicerade.

Du hittar dem i dokumentarkivet.

Mail med inbjudan har skickat ut till samtliga medlemmar.

Hittar du inte mailet, kolla då först i spamkorgen. Har du inte fått det kontakta någon i styrelsen.

Styrelsen har beslutat att årsmötet kommer att genomföras som ett webmöte, dvs precis som förra året.

Kallelse och instruktioner kommer inom kort.

Kalender