Aktuellt

2023

Under helgen 17-20 november kommer vi att utföra markarbeten i hamnen. Vi kommer att gräva för nya torrdasset, el o vatten från arbetsboden till dasset samt el o vatten till bergbryggan från vaktstugan/arbetsboden.

Arbetet görs med grävmaskin. Så därför är det parkeringsförbud på hela planen nedanför arbetsboden och framför vaktstugan. Även nedfarten längs varvsplan måste vara fri från fordon.
Resultatet av XRF-mätningen finns nu att ta del av på Dokument-sidan under rubriken "Miljö - XRF-mätning".

Delar av rapporten har överlämnats till kommunen som en del av klubbens rapporteringen kopplat till åtgärdsplanen för att hindra spridning av tenn. Det som överlämnades var endast mätvärden avseende tenn. I rapporten till kommunen är båtarna anonymiserade.
Årsmöte tisdag 6 februari kl 19.

Sjösättning 27 och 28 april.
Lördagen den 28 oktober med start kl 10 mäter vi förekomst av tenn i bottenfärger. 37 båtägare har anmält att de vill ha sin båt mätt. Vi räknar med att vara klara vid lunchtid.
HappyBoat, som vi anlitar för mätningen, kommer att ha två "mätande" representanter på plats.

Stölder

Vi vill påminna om att de veckor vi tar upp båtar och tiden direkt efter så är risken för stölder som störst. Tjuvarna vet att det finns finfina saker i båtarna.

Ta hem det som är värdefullt.
Ta bort utombordaren.
Lås fast stegen.

Idag monterades den nya bryggan på klubbholmen.

Den gamla bryggan ligger kvar mellan holmarna. Vi har en annons på Blocket där vi skänker bort den. Känner ni någon som kan vara intresserad så säg till...

Den nya bryggan ligger längre ut än den gamla. Det ger lite större djup vid bryggan. Som ni ser på bilden så är den är lite bredare än den gamla så det finns gott om plats för bord och stolar. Landgångarna ska justeras och kompletteras, men det gör vi själva.

Bilden fick vi av killarna på  Sjöliv som la bryggan på plats.

Vi vill alla att höstens upptagningar ska gå säkert, snabbt och smidigt. Styrelsen gjorde en inventering i våras dagarna innan sjösättningen. Vi kunde konstatera att det på vissa håll krävs skärpning, främst segelbåtar. De som fick anmärkningar i samband med sjösättningen ska ha åtgärdat bristerna före upptagningen. 
  
Vad vill vi se? 
  
Vaggor och stöttor ska vara i gott skick och justerade så att båten kan ställas ner utan att stöttor tar emot. I praktiken betyder det att alla gängor ska vara smorda och lätta att justera, och att stöttorna ska vara justerade så att det är minst en decimeter mellan skrovet och stöttan när båten ställs ner på marken (segelbåt) eller bocken (motorbåt). 
  
Hur ska vaggor och stöttor se ut kan du se på sidan Vinterförvaring

Vad vill vi INTE se? 

  • Stöttor som inte kan justeras eftersom gängorna är rostiga. 
  • Träklossar mellan skrov och stötta eftersom stöttan inte kan justeras tillräckligt. 
  • Stöttor (Seaquip eller Tyresö) som inte är säkrade. 
  • Stöttor som i höjdled är säkrade med avgasklämma i stället för genomgående bult.

Annat att tänka på 

  • Tänk på att fem minuter extra per båt medför en extra timme under en upptagningsdag.
Preliminära listor för upptagning finns nu publicerade under Dokument

Notera att vi återgår till att ta upp båtar under fyra dagar.
Goda nyheter!!

Högvattnet på klubbholmen har sjunkit undan. Klubbmästare Thomas hälsar en därför välkomna att mumsa på kräftor nu på lördag den 19 augusti.
Som ni kan se på bilderna så har vi lite utmaningar. Det kallas högvatten...
Planen är ju kräftskiva på Klubbholmen kommande lördag, den 19e.

Vi återkommer senare i veckan med besked om vi kan köra eller måste ställa in.

Hör av dig till någon i styrelsen om du besöker Klubbholmen under veckan och har färska uppdateringar.
Felsökning genomförd och den visar att vi behöver få en elektriker på plats. I dagläget oklart när felet åtgärdat.

= = = = = =

Vi har problem med el-matningen till bergbryggan. Det kan vara det myckna regnandet som förorsakar ett jordfel. Felundersökning kommer att ske i slutet av veckan. Intill dess så försök inte slå på elen till bergbryggan, det stänger bara ner hela hamnen.

Om det är strömlöst i hamnen - kolla om någon försökt slå på elen igen till bergbryggan.

Säkringarna och jordfelsbrytare sitter i vaktstugan. Felet kan även fortplanta sig till jordfelsbrytaren i gröna skåpet mitt på hamnplan.
Vi kommer att ersätta bryggan mellan holmarna med en ny. Preliminärt kommer den nya bryggan att levereras första vecka i september.

Den befintliga bryggan skänker vi till den som vill ha den. Annons finns på Blocket.
En påminnelse om dricksvattnet i hamnen i Karlsudd.

Vattnet kommer från en brunn, så tillgången är med andra ord begränsad.

Så därför...

Om du vill tvätta din båt så måste du använda sjövatten.

Vi kommer att göra en ändring när det gäller upptagning i höst. Vi kommer att återgå till fyra dagar istället för tre som vi haft de senaste åren.
Bakgrunden är att vi vill ge möjlighet att "träna" fler kranförare. I dagsläget är vi mer eller mindre beroende av Kalle. Om vi då vill minska sårbarheten så måste vi träna fler kranförare.
Att träna betyder att det inte går lika fort, vilket vi hanterar genom att sprida ut upptagningen på flera dagar med färre båtar per dag. På så sätt riskerar inte dagarna att bli så långa eftersom det kan ta lite längre tid per båt

Plötsligt händer det...!

Vår bygglovsansökan för mulltoan har beviljats. Nu kommer arbetet att genomföra bygget att detaljplaneras. Gissningsvis kommer vi efterfråga hjälp av medlemmar som har båda tummarna pä rätt ställe, dvs inte mitt i handen.
Som tidigare nämnts så överklagade vi den av kommunen beslutade planen för att inventera och sanera tennbottenfärger. Tyvärr gick inte Länsstyrelsen på vår linje utan de gick på kommunens linje och fastställde kommunens beslut. Därför ger jag här lite kort info om vad som händer.
 
I stora drag handlar det om följande:
 
  • Göra en förnyad inventering av klubbens båtar. Denna gång med fokus på tillverkningsår. Vår plan baseras på att det är båtar tillverkade före 1995 som kan ha tennbottenfärg på skrovet.
  • Organisera mätning (XRF-mätning) av berörda båtar som har vinterplats hos klubben. Preliminärt kommer mätning att ske den 28 oktober. Kostnaden är ca 800 kr per båt och betalas av respektive båtägare.
  • Sanering av berörda båtar kan göras inom klubbens område under förutsättning att tillämpliga regler följs. Exempel på krav är: marken under båten skall täckas, blästring är inte tillåten.
  • Båtar byggda före 1995 och som inte har vinterplats hos klubben berörs också av kommunens beslut.
 
Sammanfattningsvis kommer klubben från och med upptagningen i oktober 2024 villkora tilldelning av sommarplats vid brygga respektive vinterplats på varvsplan med att en båt är fri från TBT. En båt byggd före 1995 kommer att anses fri från TBT om ägaren till båten kan uppvisa mätcertifikat som visar att båten är fri från TBT, alternativt annan dokumentation som styrker att all bottenfärg avlägsnats från båten efter 1995. En båt byggd 1995 eller senare anses alltid fri från TBT.
 
Mer information om inventering med mera kommer löpande.

Som  ni kanske kommer ihåg så har klubben blivit ålagd av kommunen att mäta om båtar i klubben har bottenfärger med TBT (tennorganiska föreningar) och om det påträffas kräva att båtägaren sanerar båten.

Styrelsen överklagade till Länsstyrelsen, som tyvärr har avslagit vårt överklagande. Nu återstår därför att genomföra planen.

Nästa steg är då att under hösten organisera mätning av båtar byggda 1995 eller tidigare.

Så du som har en båt som är byggd 1995 eller tidigare och inte kan visa upp ett intyg på att båten är sanerad kan förvänta dig att din båt skall mätas för att se om den har TBT i bottenfärgen. Klubben kommer att organisera mätningen, men du som båtägare kommer att få stå kostnaden.

Klubben kommer från hösten 2024 inte acceptera båtar byggda 1995 eller tidigare som inte kan uppvisa intyg på att de är fria från TBT. Kravet kommer att gälla både för plats i vattnet och på land.

Mer detaljer kommer...

Listorna laddas ner på sidan Dokument.
Stängningen av Pålsundbron varade en kortare period än annonserat.
Pålsundsbron är stängd mellan den 13 och 26 mars.
Under tiden måste vi ta vägen över Bogesundslandet.
Vi har upptäckt att vissa medlemmar felaktigt har debiterats för arbetsplikt.

Utredning pågår. Meddela kassören med ett mejl till kassor@kvbk.org om du tycker att du blivit felaktigt fakturerad.

Årsmötet

Årsmötet 2023 genomfördes åter igen "fysiskt" efter två år via webb.

Du kan läsa protokollet på sidan Dokument.

Värt att notera är att vi fick en ny kassör och att vi på grund av inflationen och indexreglerade arrendeavtal tyvärr tvingas höja avgifterna.
Årsmöteshandlingar finns nu för nerladdning från Dokument.

Tid: Torsdag 9/2 kl 19.00.
Plats: Innerspåret 10, Täby

Sjösättning

Lista för sjösättningen (preliminär) finns nu publicerad.

Kalender