Aktuellt

2023 > 06

En påminnelse om dricksvattnet i hamnen i Karlsudd.

Vattnet kommer från en brunn, så tillgången är med andra ord begränsad.

Så därför...

Om du vill tvätta din båt så måste du använda sjövatten.

Vi kommer att göra en ändring när det gäller upptagning i höst. Vi kommer att återgå till fyra dagar istället för tre som vi haft de senaste åren.
Bakgrunden är att vi vill ge möjlighet att "träna" fler kranförare. I dagsläget är vi mer eller mindre beroende av Kalle. Om vi då vill minska sårbarheten så måste vi träna fler kranförare.
Att träna betyder att det inte går lika fort, vilket vi hanterar genom att sprida ut upptagningen på flera dagar med färre båtar per dag. På så sätt riskerar inte dagarna att bli så långa eftersom det kan ta lite längre tid per båt

Plötsligt händer det...!

Vår bygglovsansökan för mulltoan har beviljats. Nu kommer arbetet att genomföra bygget att detaljplaneras. Gissningsvis kommer vi efterfråga hjälp av medlemmar som har båda tummarna pä rätt ställe, dvs inte mitt i handen.

Kalender