Aktuellt

2024

Nytt lösenord

Det nya lösenordet hittar du i senaste KVBK-Nytt.
För att följa det av SRMH fattade beslutet avseende vårt ansvar att minimera spridningen av tenn inom vårt verksamhetsområde, dvs hamn och varvsområde, kommer vi från 2025 skärpa våra regler.

Under hösten 2023 har vi fokuserat på att ”jaga” tenn i bottenfärg på båtarna som ligger på varvet under vintern. Nu är det dags att ta nästa steg, att säkra att vi inte har båtar vare sig på land eller i vattnet som har bottenfärg med tenn.

Hur gör vi då?
 • För att erbjudas bryggplats för sommaren 2025 kommer det för båtar byggda 1994 eller tidigare att krävas intyg att båtens bottenfärg inte innehåller tenn (TBT-intyg).
 • Rent praktiskt kommer du som har en båt byggd 1994 eller tidigare att behöva bifoga ett TBT-intyg till din sommarplatsansökan för 2025.
 • De båtar som blev mätta under vintern 2023/24 inom ramen för den av klubben arrangerade mätningen behöver inte bifoga något mätprotokoll, det finns i klubbens register.

Nu finns vaktlistor för 2024 publicerade. Du hittar dom i Dokumentarkivet.

I samband med vinterplatsförfrågan har det har kommit frågor om krav på intyg att båt är fri från tenn. Vi vill då komma med följande förtydligande.

Ni som i höstas XRF-mätte er båt i klubbens regi med resultatet ”fri från tenn” behöver inte komplettera er vinterplatsansökan med ett intyg. Klubben har redan koll på att er båt är OK.
Den aktuella listan hos Kemikalieinspektionen på Godkända bottenfärger för ostkusten.
 • Vaktbokningen i BAS öppnar 9 mars kl 09:00 och stänger 24 mars kl 17:00.
 • På fakturan för sommarplats står det hur många vaktnätter du ansvar för.
 • Om du inte bokar själv så blir du tilldelad det antal nätter du ansvarar för.

Årsmötet hölls, man skulle kunna säga traditionsenligt, i gemensamhetslokalen på Innerspåret 10 i Visinge, Täby. 21 medlemmar närvarade.

Några viktiga beslut:

 • Avgifter - Några avgifter höjdes. Motiveras av kostnadsökningar drivet av inflationen.
  Medlemsavgiften höjs från 625 till 650 kr.
  Hamnplatsavgiften höjs från 750 till 800 kr/bryggmeter.
  Vinterplatsavgiften höjs från 95 till 100 kr/m2.
  Arbetspliktsdepositionen höjs från 300 till 400 kr.
 • Hela styrelsen omvaldes.
 • Övriga förändringar av funktionärer: Lars Nordberg ersätter Klas Carlgren som revisor. Andreas Fritzner ersätter Lars Nordberg som revisorssuppleant.
 • Två nya ordningsregler fastställdes:
  Krav att nya medlemmars båtar som är byggda före 1995 är fria från tennbottenfärg.
  Medlem som har två vaktnätter måste utföra dessa vid två olika datum.
 • Motion om bastu på klubbholmen avslogs. Den huvudsakliga orsaken är att en bastu (även om den står på emn flotte) kräver både bygglov och dispens från strandskydd.
Protokollet finns i Dokument-arkivet.
Årsmöteshandlingar finns nu att ta del av på Dokument-sidan

= = = =  5 februari = = = =

Kompletterat förslag på funktionärer för 2024 med ytterligare en revisorssuppleant.

Sjösättning

Listor för sjösättning publicerade i Dokumentarkivet.

Notera att vi sjösätter fredag, lördag och söndag.

Kalender