Aktuellt

2024 > 02

Årsmötet hölls, man skulle kunna säga traditionsenligt, i gemensamhetslokalen på Innerspåret 10 i Visinge, Täby. 21 medlemmar närvarade.

Några viktiga beslut:

 • Avgifter - Några avgifter höjdes. Motiveras av kostnadsökningar drivet av inflationen.
  Medlemsavgiften höjs från 625 till 650 kr.
  Hamnplatsavgiften höjs från 750 till 800 kr/bryggmeter.
  Vinterplatsavgiften höjs från 95 till 100 kr/m2.
  Arbetspliktsdepositionen höjs från 300 till 400 kr.
 • Hela styrelsen omvaldes.
 • Övriga förändringar av funktionärer: Lars Nordberg ersätter Klas Carlgren som revisor. Andreas Fritzner ersätter Lars Nordberg som revisorssuppleant.
 • Två nya ordningsregler fastställdes:
  Krav att nya medlemmars båtar som är byggda före 1995 är fria från tennbottenfärg.
  Medlem som har två vaktnätter måste utföra dessa vid två olika datum.
 • Motion om bastu på klubbholmen avslogs. Den huvudsakliga orsaken är att en bastu (även om den står på emn flotte) kräver både bygglov och dispens från strandskydd.
Protokollet finns i Dokument-arkivet.
Årsmöteshandlingar finns nu att ta del av på Dokument-sidan

= = = =  5 februari = = = =

Kompletterat förslag på funktionärer för 2024 med ytterligare en revisorssuppleant.

Kalender