Vinterförvaring
Vid upptagning

Vaggor och stöttor ska vara i gott skick och justerade så att båten kan ställas ner utan att stöttor tar emot. I praktiken betyder det att alla gängor ska vara smorda och vara lätta att justera, och att stöttorna ska vara justerade så att det är minst en decimeter mellan skrovet och stöttan när båten ställs ner på marken (segelbåt) eller bocken (motorbåt). 
  
Hur ska vaggor och stöttor se ut?
  
Segelbåtar 
  
Vaggor 
 • Kölen ska stå på vaggan. 
 • Stöttorna ska anbringas mot skrovet i sådan vinkel att båten står stadigt och stöttan inte böjs utåt.
 • Stöttorna ska vara säkrade i längs- och tvärsled 
  
Stöttor 
 • Antalet stöttor ska följa tillverkarnas rekommendationer. Rekommendationen är
  • 6 stöttor för båtar upp till 9 m
  • 6 till 8 stöttor för båtar mellan 9 och 12 m.
 • Stöttorna ska anbringas mot skrovet i sådan vinkel att båten står stadigt och stöttan inte tippar inåt om båten rör sig.
 • Stöttorna ska vara säkrade med kätting eller spännband både tvärs och längs båten. 
  
Motorbåtar 
  
Bockar 
 • Båtens tyngd ska stå på bockarna och stöttas i sidled med justerbara stöttor. 
 • Alternativt ställs båten på tre stöttor (t.ex. Siggebockar) 
 • Bockarna ska stå på underlag så de inte sjunker ner eller tippar framåt/bakåt. 
  
Annat att tänka på 
 • Tänk på att fem minuter extra per båt medför en extra timme under en upptagningsdag. 
 • Långa båtar bör säkras med extra stöttor i för och akter. 

Hur ska vaggor och stöttor INTE se ut?
 • Stöttor som inte kan justeras eftersom gängorna är rostiga. 
 • Träklossar mellan skrov och stötta eftersom stöttan inte kan justeras tillräckligt.
 • Stöttor (Seaquip eller Tyresö) som inte är säkrade.
 • Stöttor som i höjdled är säkrade med avgasklämma i stället för genomgående bult.