Vakt för dig som endast har vinterplats

Vi kommer att göra en förändring när det gäller vilka medlemmar som omfattas av vaktplikt.

För närvarande är det endast hamnplatsinnehavare som går vakt. 

Från kommande vinter kommer vi att införa vaktplikt även för medlemmar som endast har vinterplats.

Eftersom vaktbokning och listor är klara för denna sommar och höst så kommer förändringen att träda i kraft i samband med bokning av vakt våren 2020.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter