Sjösättning, arbetsdagar och Corona - UPPDATERING 10/4

Hej och Glad Påsk,
 
Här lite uppdateringar om var vi står i planeringen av sjösättningen med hänsyn tagen till den rådande smittspridningen.
 
Vår plan är fortsatt att sjösätta helgen 25-26 april, dvs om två veckor, dock väl medvetna om att det snabbt kan ändras.
 
Rekommendationerna som gällde vid tidpunkten för mitt förra mail gäller fortfarande med tillägget som Folkhälsomyndigheten publicerade 1 april (Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar).
 
Allmänt
 
 • Reservdagarna 30-31 maj ligger kvar.
 • Arbetsdagar kan komma att planeras om beroende på hur läget förändras. Berörda kommer i så fall att kontaktas.
 • Sjösättningslistorna har uppdaterats och båtar kan därför ha flyttats från lördag till söndag eller vise versa. Se bifogad fil. Bakgrunden är att vi redan nu vet att båtar pga Corona inte kommer att sjösättas, och att några båtar redan sjösatts.
 • Meddela oss snarast om du är i en riskgrupp och därför befarar att du inte kan sjösätta 25-26 april.
 • Sjösättning av båtar som inte sjösätts 25-26 april kommer att planeras när vi vet hur många båtar som berörs.
 
Innan sjösättningen
 
 • Täck snarast av din båt. Då har vi möjlighet att flytta båtar vars ägare blivit sjuka dagarna innan sjösättningen och därför inte kan deltaga.
 • Undvik social kontakt – Håll dig nära din egen båt. Stugorna kommer att vara stängda, dvs fika vid båten eller i en skogsbacke. Undvik att ”trängas” på soffan framför vaktstugan. Självklart får du som går vakt använda vaktstugan.
 • Använd handskar.
 • Toaletten – Håll rent och snyggt. Tvätta  händer. Använd handsprit. Använd skogen om det passar.
 • Vårrustning - Börja med att göra klart det som MÅSTE vara klart innan sjösättning, dvs botten/vattenlinje målad och propeller på plats. Blir du sjuk så kan båten sjösättas om prio 1-åtgärderna fixade.
 • Stanna hemma om du är sjuk och två dagar efter sista symtom. Försök om möjligt ta hjälp av friska vänner för att göra det som krävs för att kunna göra din båt sjösättningsklar.
 • Meddela oss redan nu om du bedömer att det finns risk för att du inte kommer att kunna vårrusta och sjösätta din båt som tänkt. Karantän? Sjukdom? Sitter strandsatt utomlands?
 
Sjösättningshelgen
 
 • Vi start av varje arbetspass kommer en genomgång med arbetslaget att göras där även skriftlig information kommer att delas ut.
 • Den skriftliga informationen kommer bland annat att innehålla följande delar:
 • Håll avstånd, använd handskar.
 • När båten skall lyftas ur vaggan pekar funktionären ut vilka som skall hjälpa till. Övriga står i bakgrunden och väntar på instruktioner.
 • Tomma vaggor kommer att lyftas undan endast om det kan göras med bibehållet avstånd mellan deltagarna.
 • Vid kajen tänker vi på samma sätt som när vid lyftet ur vaggan. Funktionär och kranförare hanterar båten. Båtägare avvaktar instruktioner.
 • Klubbstugan hålls låst. Ingen servering.
 
Återigen önskar jag och resten av styrelsen er alla en Glad Påsk och hoppas samtidigt att vi kan genomföra sjösättningen på ett tryggt sätt.
 
Ta hand om er!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter