Nytt från Årsmötet

En sammnfattning av de viktigaste besluten på årsmötet, som i år genomfördes digitalt.
 

 • Beslut om höjda avgifter. Tidigare avgifter inom parentes.
  Medlemsavgift 600 (500) kr.
  Hamnplats 700 (550) kr/bryggmeter.
  Vinterplats 90 (70) kr/m2.
 • Robert Eriksson avtackades efter lång och trogen tjänst och blev dessutom utsedd till Hedersmedlem.
 • Kenneth Andersson valdes in i styrelsen som suppleant att ersätta Robert Eriksson.
 • Fredrik Ekstedt valdes till revisor att ersätta Jan Ekstedt.
 • BrittMarie Lotsande valdes till bryggfunktionär på 100-bryggan att ersätta Kenneth Andersson.

Delar av styrelsen leder årsmötet 2021 "digitalt".

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter