Sanering av bottenfärger med tenn (TBT)

Som ni säkert vet och även ser så pågår ett arbete med att identifiera båtar som har TBT på skrovet. Bakgrunden är miljömyndighetens krav på klubben att etablera och genomföra en plan för avlägsna eventuellt TBT från båtskroven.

Planen, som visas nedan, är fastställd och godkänd av SRMH (Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor). Nu skall den genomföras.

Bakgrund
Försäljning av bottenfärg med tennorganiska föreningar (TBT) har varit förbjuden sedan 1989 och sedan 1995 får TBT inte målas på båtbottnar.
Klubben som är verksamhetsutövare har ett ansvar att tillse att det inte sprids TBT från båtar inom klubbens område.
För att ta vårt ansvar som verksamhetsutövare kommer klubben villkora tilldelning av sommarplats vid brygga respektive vinterplats på varvsplan med att en båt är fri från TBT. En båt byggd före 1995 kommer att anses fri från TBT om ägaren till båten kan uppvisa mätcertifikat som visar att båten är fri från TBT, alternativt annan dokumentation som styrker att all bottenfärg avlägsnats från båten efter 1995. En båt byggd efter 1995 anses alltid fri från TBT.
Vår ansats baseras på antagandet att TBT kan förekomma på båtar byggda före 1995.
Klubben upprättar följande övergripande åtgärdsplan för att säkerställa att det inom klubbens område i Karlsudd vid upptagningen hösten 2024 inte finns båtar som har rester av tennorganiska föreningar (TBT) på skrovet.

Plan
2021
- Inventering av båtbottenfärger
2022
- Information till båtägare om åtgärdsplanen.
- Identifiering av båtar som kan ha TBT på skrovet, dvs båtar tillverkade före 1995.
2023
- Klubben organiserar XRF-mätning.
- Båtägare sanerar berörda båtar.
2024
- Båtägare sanerar berörda båtar.
- Upptagning 2024 har vi bara TBT-fria båtar i vattnet och på land.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter