Sanering av tennbottenfärg (TBT)

Som  ni kanske kommer ihåg så har klubben blivit ålagd av kommunen att mäta om båtar i klubben har bottenfärger med TBT (tennorganiska föreningar) och om det påträffas kräva att båtägaren sanerar båten.

Styrelsen överklagade till Länsstyrelsen, som tyvärr har avslagit vårt överklagande. Nu återstår därför att genomföra planen.

Nästa steg är då att under hösten organisera mätning av båtar byggda 1995 eller tidigare.

Så du som har en båt som är byggd 1995 eller tidigare och inte kan visa upp ett intyg på att båten är sanerad kan förvänta dig att din båt skall mätas för att se om den har TBT i bottenfärgen. Klubben kommer att organisera mätningen, men du som båtägare kommer att få stå kostnaden.

Klubben kommer från hösten 2024 inte acceptera båtar byggda 1995 eller tidigare som inte kan uppvisa intyg på att de är fria från TBT. Kravet kommer att gälla både för plats i vattnet och på land.

Mer detaljer kommer...

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter