Vi återgår till att ta upp båtar under fyra dagar med start i höst

Vi kommer att göra en ändring när det gäller upptagning i höst. Vi kommer att återgå till fyra dagar istället för tre som vi haft de senaste åren.
Bakgrunden är att vi vill ge möjlighet att "träna" fler kranförare. I dagsläget är vi mer eller mindre beroende av Kalle. Om vi då vill minska sårbarheten så måste vi träna fler kranförare.
Att träna betyder att det inte går lika fort, vilket vi hanterar genom att sprida ut upptagningen på flera dagar med färre båtar per dag. På så sätt riskerar inte dagarna att bli så långa eftersom det kan ta lite längre tid per båt

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter