Elfel på bergbryggan (uppdaterad)

Felsökning genomförd och den visar att vi behöver få en elektriker på plats. I dagläget oklart när felet åtgärdat.

= = = = = =

Vi har problem med el-matningen till bergbryggan. Det kan vara det myckna regnandet som förorsakar ett jordfel. Felundersökning kommer att ske i slutet av veckan. Intill dess så försök inte slå på elen till bergbryggan, det stänger bara ner hela hamnen.

Om det är strömlöst i hamnen - kolla om någon försökt slå på elen igen till bergbryggan.

Säkringarna och jordfelsbrytare sitter i vaktstugan. Felet kan även fortplanta sig till jordfelsbrytaren i gröna skåpet mitt på hamnplan.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter