XRF-mätning | Resultat

Resultatet av XRF-mätningen finns nu att ta del av på Dokument-sidan under rubriken "Miljö - XRF-mätning".

Delar av rapporten har överlämnats till kommunen som en del av klubbens rapporteringen kopplat till åtgärdsplanen för att hindra spridning av tenn. Det som överlämnades var endast mätvärden avseende tenn. I rapporten till kommunen är båtarna anonymiserade.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter